sử dụng chung các file này của banner ở trên

Cân treo điện tử

Cân treo điện tử được Cty cân điện tử Tân Nam Phát nhập khẩu, phân phối, mua bán và bảo hành đầy đủ cho các sản phẩm Cân treo do Cty bán ra, điều này được đánh giá bởi Google Plus vào ngày October 22 2015 với điểm số 4.5 / 5.0

Cân móc cẩu điện tử 10 tấn - Xoay 360 độ

Cân móc cẩu điện tử 10 tấn - Xoay 360 độ  Model OCS-NW là model cân treo chuyên xoay 360 độ thiết kế cho điều kiện sản xuất khó quan sát và không lý tưởng. Thiết kế màu sắc bắt mắt dễ quan sát, giúp quan sát từ xa dễ dàng. Thiết kế màn

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 10 tấn

Cân móc cẩu điện tử 5 tấn - Xoay 360 độ

Cân móc cẩu điện tử 5 tấn - Xoay 360 độ  Model OCS-NW là model cân treo chuyên xoay 360 độ thiết kế cho điều kiện sản xuất khó quan sát và không lý tưởng. Thiết kế màu sắc bắt mắt dễ quan sát, giúp quan sát từ xa dễ dàng. Thiết kế màn

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 5 tấn

Cân móc cẩu điện tử 3 tấn - Xoay 360 độ

Cân móc cẩu điện tử 3 tấn - Xoay 360 độ  Model OCS-NW là model cân treo chuyên xoay 360 độ thiết kế cho điều kiện sản xuất khó quan sát và không lý tưởng. Thiết kế màu sắc bắt mắt dễ quan sát, giúp quan sát từ xa dễ dàng. Thiết kế màn

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân móc cẩu điện tử 2 tấn - Xoay 360 độ

Cân móc cẩu điện tử 2 tấn - Xoay 360 độ  Model OCS-NW là model cân treo chuyên xoay 360 độ thiết kế cho điều kiện sản xuất khó quan sát và không lý tưởng. Thiết kế màu sắc bắt mắt dễ quan sát, giúp quan sát từ xa dễ dàng. Thiết kế màn

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân móc cẩu điện tử 1 tấn - Xoay 360 độ Đài Loan

Cân móc cẩu điện tử 1 tấn - Xoay 360 độ Đài Loan  Model OCS-NW là model cân treo chuyên xoay 360 độ thiết kế cho điều kiện sản xuất khó quan sát và không lý tưởng. Thiết kế màu sắc bắt mắt dễ quan sát, giúp quan sát từ xa dễ dàng. Thiết kế màn

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 10 tấn - Đài Loan giá rẻ

Cân treo 10 tấn - Đài Loan giá rẻ  Model OCS-N là series đứng đầu trong dòng cân treo giá rẻ của Tân Nam Phát đang phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ của OCS-N đáng được lưu tâm và tin tưởng. Các thông số kỹ thuật của OCS-N: vỏ

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo điện tử 5 tấn - Đài Loan giá rẻ

Cân treo điện tử 5 tấn - Đài Loan giá rẻ  Model OCS-N là series đứng đầu trong dòng cân treo giá rẻ của Tân Nam Phát đang phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ của OCS-N đáng được lưu tâm và tin tưởng. Các thông số kỹ thuật của OCS-N: vỏ

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 3 tấn - Xoay 360 độ giá rẻ

Cân treo 3 tấn - Xoay 360 độ giá rẻ  Model OCS-N là series đứng đầu trong dòng cân treo giá rẻ của Tân Nam Phát đang phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ của OCS-N đáng được lưu tâm và tin tưởng. Các thông số kỹ thuật của OCS-N: vỏ

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 2 tấn - Xoay 360 độ giá rẻ

Cân treo 2 tấn - Xoay 360 độ giá rẻ Model OCS-N là series đứng đầu trong dòng cân treo giá rẻ của Tân Nam Phát đang phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ của OCS-N đáng được lưu tâm và tin tưởng. Các thông số kỹ thuật của OCS-N: vỏ

Bảo hành 12-18 tháng

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 2 tấn

Cân móc cẩu 20 tấn - Chuyên hạng nặng

Cân móc cẩu 20 tấn - Chuyên hạng nặng OCS-Z là cẩu hạng nặng trên 20 tấn, với tải cao mức yêu cầu về an toàn, tầm quan sát số liệu, di chuyển dễ dàng thuận lợi luôn các yếu tố hàng đầu để quan tâm. OCS-Z hoàn toàn đạt chỉ số

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-Z
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 20 tấn

Cân treo 30 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng

Cân treo 30 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng OCS-Z là cẩu hạng nặng trên 20 tấn, với tải cao mức yêu cầu về an toàn, tầm quan sát số liệu, di chuyển dễ dàng thuận lợi luôn các yếu tố hàng đầu để quan tâm. OCS-Z hoàn toàn đạt chỉ số

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-Z 30T
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 30 tấn

Cân treo 50 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng cao cấp

Cân treo 50 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng cao cấp OCS-Z là cẩu hạng nặng trên 20 tấn, với tải cao mức yêu cầu về an toàn, tầm quan sát số liệu, di chuyển dễ dàng thuận lợi luôn các yếu tố hàng đầu để quan tâm. OCS-Z hoàn toàn đạt chỉ số

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-Z
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 50 tấn

Cân treo 10 tấn - Hàng cao cấp xoay 360 độ

Cân treo 10 tấn - Hàng cao cấp xoay 360 độ  OCS-F là model cân treo mẫu mới nhất 2016 của Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm là hàng cao cấp nhất hiện nay chuyên dùng cẩu hàng nặng. Với các ưu điểm như sau : Vỏ

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-F
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 3 tấn

Cân móc cẩu điện tử 3 tấn - Hàng cao cấp

Cân móc cẩu điện tử 3 tấn - Hàng cao cấp  OCS-F là model cân treo mẫu mới nhất 2016 của Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm là hàng cao cấp nhất hiện nay chuyên dùng cẩu hàng nặng. Với các ưu điểm như sau : Vỏ

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-F
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 2 tấn - Hàng cao cấp của Đài Loan

Cân treo 2 tấn - Hàng cao cấp của Đài Loan  OCS-F là model cân treo mẫu mới nhất 2016 của Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm là hàng cao cấp nhất hiện nay chuyên dùng cẩu hàng nặng. Với các ưu điểm như sau : Vỏ

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-F
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 2 tấn

Cân treo 1 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng

Cân treo 1 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng  OCS-F là model cân treo mẫu mới nhất 2016 của Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm là hàng cao cấp nhất hiện nay chuyên dùng cẩu hàng nặng. Với các ưu điểm như sau : Vỏ

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-F
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 1 tấn

Cân treo 5 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng

Cân treo 5 tấn - Chuyên cẩu hạng nặng OCS-F là model cân treo mẫu mới nhất 2016 của Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm là hàng cao cấp nhất hiện nay chuyên dùng cẩu hàng nặng. Với các ưu điểm như sau : Vỏ nhôm

Bảo hành 12 - 18 tháng

 • Model: OCS-F
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 5 tấn

Cân treo điện tử 1 tấn - Giá rẻ

Cân treo điện tử 1 tấn - Giá rẻ Model OCS-N là series đứng đầu trong dòng cân treo giá rẻ của Tân Nam Phát đang phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ của OCS-N đáng được lưu tâm và tin tưởng. Các thông số kỹ thuật của OCS-N: vỏ

Bảo hành 12 tháng

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan - LBR
 • Sai số: 1 tấn

Cân treo điện tử 1 tấn - 15tấn Tscale

Cân treo điện tử 1 tấn - 15tấn Tscale Mô tả : Cân chuyên dụng cho cân hàng với độ chính xác cao
Chức năng : cân treo điện tử công nghiệp, cân sản xuất
Xuất xứ : Tscale – Đài Loan
Model : TM-B
Khả năng cân : 1tấn– 15tấn
Vạch chia

Bảo hành 18 tháng

 • Model: TM-B
 • Hãng: Tscale
 • Sai số: 0.5kg-2kg

Cân treo điện tử 15 tấn- 150 tấn OCS-CS

Cân treo điện tử 15 tấn- 150 tấn OCS-CS Mô tả : cân treo điện tử có móc treo có khả năng cân vật nặng và có độ chính xác cao
Chức năng : cân công nghiệp, cân sản xuất
Xuất xứ : Degang Electronic– Trung Quốc 
Model : OCS – CS
Cấp

Bảo hành 12 tháng

 • Model: OCS-CS
 • Hãng: Degang Electronic
 • Sai số: 1kg - 20kg

Cân treo điện tử 30 tấn - 200 tấn

Cân treo điện tử 30 tấn - 200 tấn Cân treo điện tử chuyên dụng cho cân hàng nặng và môi trường nóng lên đếm 1.700 độ C
Chức năng : cân công nghiệp, cân sản xuất
Xuất xứ : Degang Electronic– Trung Quốc 
Model : OCS – KGW
Cấp

Bảo hành 12 tháng

 • Model: OCS-KGW
 • Hãng: Degang Electronic
 • Sai số: 5kg - 50kg

1 2 »

Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng của công ty cân điện tử Tân Nam Phát

 

Quý khách hàng và các bạn có thể tham khảo thêm các danh mục sản phẩm cân điện tử khác của chúng tôi, ngoài dòng sản phẩm Cân treo điện tử chúng tôi còn có nhiều dòng sản phẩm khác nữa. Nếu quý khách hàng muốn tham khảo chi tiết thêm về Cân treo xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0989.888.891 - 0918.322.668 hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây.

Xin cám ơn!

Cân treo điện tử 1 tấn

Cân treo điện tử 2 tấn

Cân treo điện tử 3 tấn

Cân treo điện tử 5 tấn

Cân treo điện tử 10 tấn

Cân treo điện tử 20 tấn

Cân treo điện tử 30 tấn

Cân treo điện tử 50 tấn


Gửi yêu cầu Cân treo điện tử của bạn cho chúng tôi

Tên: *
Email: *
Điện thoại: *
Nội dung yêu cầu: *


Copyright © by Tân Nam Phát Co.,Ltd - Website design and SEO service by SEOTech

0989.888.891 - 0918.322.668