sử dụng chung các file này của banner ở trên

Sản phẩm cân điện tử mới nhất

Loadcell cân ô tô FLINTEC RC3D-30T

Bảo hành

 • Model: RC3D-30T (DIGITAL)
 • Hãng: FLINTEC

Loadcell cân ô tô điện tử FLINTEC RC3-30T chuyên dụng

Bảo hành

 • Model: RC3-30T (ANALOG)
 • Hãng: FLINTEC

Bộ chỉ thị số DIN-IIIL

Bảo hành

 • Model: DIN-IIIL
 • Hãng: Amcells

Bộ chỉ thị số QAL

Bảo hành

 • Model: QAL
 • Hãng: HF

Cân sàn 5 tấn

Bảo hành

 • Model: PFS-5T
 • Hãng: TANNAMPHAT
 • Sai số: 5 tấn

Bộ chỉ thị số DIN-III

Bảo hành

 • Model: DIN-III
 • Hãng: Amcells

Bộ chỉ thị số QA

Bảo hành

 • Model: QA
 • Hãng: Handfree

Cân ôtô điện tử 20 tấn

Bảo hành

 • Model: TNPA-20
 • Hãng: Amcells
 • Sai số: 2 kg

Quả cân cấp chính xác E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-500g
 • Hãng: Accurate

Quả cân cấp chính xác E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Accurate

Bộ cân chuẩn E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-100g
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-1kg

Bảo hành

 • Model: 1mg-1kg
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg

Bảo hành

 • Model: 1mg-2kg
 • Hãng: Accurate

Cân sàn 10 tấn - QA-10T giá rẻ

Bảo hành

 • Model: QA -10T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 10 tấn

Cân sàn 3 tấn - QA-3T giá rẻ

Bảo hành

 • Model: QA -3T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 3 tấn

Cân sàn 2 tấn - QA-2T - Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QA -2T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 2 tấn

Cân sàn 1 tấn - QA-1T - Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QA -1T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 1 tấn

Cân sàn 10 tấn - QAL 10T- Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QAL -10T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 10 tấn

Cân sàn 5 tấn - QAL-5T Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QAL -5T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 3 tấn

Cân bàn 2 tấn - QAL giá rẻ Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QAL -2T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 2 tấn

Cân bàn 3 tấn - Model QAL-3T

Bảo hành

 • Model: QAL -3T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 3 tấn

Cân bàn 1 tấn - QAL của Đài Loan

Bảo hành

 • Model: QAL -1T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 1 tấn

Cân móc cẩu điện tử 10 tấn - Xoay 360 độ

Bảo hành

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 10 tấn

Cân móc cẩu điện tử 5 tấn - Xoay 360 độ

Bảo hành

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 5 tấn

Cân móc cẩu điện tử 3 tấn - Xoay 360 độ

Bảo hành

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân móc cẩu điện tử 2 tấn - Xoay 360 độ

Bảo hành

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân móc cẩu điện tử 1 tấn - Xoay 360 độ Đài Loan

Bảo hành

 • Model: OCS-NW
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 10 tấn - Đài Loan giá rẻ

Bảo hành

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo điện tử 5 tấn - Đài Loan giá rẻ

Bảo hành

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn

Cân treo 3 tấn - Xoay 360 độ giá rẻ

Bảo hành

 • Model: OCS-N
 • Hãng: Đài Loan
 • Sai số: 3 tấn Copyright © by Tân Nam Phát Co.,Ltd - Website design and SEO service by SEOTech

0989.888.891 - 0918.322.668