sử dụng chung các file này của banner ở trên

Sản phẩm cân điện tử mới nhất

Loadcell Flintec - Kỹ thuật số

Bảo hành

 • Model: RC3D-30T (DIGITAL)
 • Hãng: FLINTEC

Hộp tổng hợp tín hiệu

Bảo hành

 • Model: PJB-8
 • Hãng: TNP.ES
 • Sai số: 8 cổng

Hộp tổng hợp tín hiệu

Bảo hành

 • Model: PJB-4
 • Hãng: TNP.ES
 • Sai số: 4 Port

Bảng hiển thị lớn

Bảo hành

 • Model: DPM - 5
 • Hãng: Keli
 • Sai số: 5 inch

Cân sàn gia công QAL-5T

Bảo hành

 • Model: QAL-5T
 • Hãng: TNP.ES
 • Sai số: 5 000 kg x 1 kg

Cân bàn nhập khẩu SKW-150

Bảo hành

 • Model: SKW-150
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 150 kg x 0.02

Cân bàn gia công QAL-500

Bảo hành

 • Model: QAL-500
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 500 kg x 0.1

Cân bàn nhập khẩu SKW-30

Bảo hành

 • Model: SKW-30
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 30kg x 0.005

Cân bàn nhập khẩu SKW-60

Bảo hành

 • Model: SKW-60
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 60 kg x 0.01

Cân bàn gia công QAL-150

Bảo hành

 • Model: QAL-150
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 150 kg x 0.02

Cân bàn gia công QAL-300

Bảo hành

 • Model: QAL-300
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 300 kg x 0.05

Cân bàn gia công QAL-60

Bảo hành

 • Model: QAL-60
 • Hãng: Taiwan
 • Sai số: 60 kg x 0.01

Cân ô tô điện tử 80 tấn

Bảo hành

 • Model: NP-80D
 • Hãng: TNP SCALE
 • Sai số: 80 tấn x 10kg

Cân ôtô kỹ thuật số 20 tấn

Bảo hành

 • Model: NP-20D
 • Hãng: TNP SCALE
 • Sai số: 20 tấn x 2 kg

Cân ô tô kỹ thuật số 60 tấn

Bảo hành

 • Model: NP-60D
 • Hãng: TNP SCALE
 • Sai số: 60 tấn x 10 kg

Cân phân tích Citizen - 220g

Bảo hành

 • Model: CY-220
 • Hãng: Citizen
 • Sai số: 0.001g

Loadcell cân ô tô điện tử FLINTEC RC3-30T chuyên dụng

Bảo hành

 • Model: RC3-30T (ANALOG)
 • Hãng: FLINTEC

Bộ chỉ thị số DIN-IIIL

Bảo hành

 • Model: DIN-IIIL
 • Hãng: Amcells

Bộ chỉ thị số QAL

Bảo hành

 • Model: QAL
 • Hãng: HF

Bộ chỉ thị số DIN-III

Bảo hành

 • Model: DIN-III
 • Hãng: Amcells

Bộ chỉ thị số QA

Bảo hành

 • Model: QA
 • Hãng: Handfree

Quả cân cấp chính xác E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-500g
 • Hãng: Accurate

Quả cân cấp chính xác E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Accurate

Bộ cân chuẩn E2

Bảo hành

 • Model: 1mg-100g
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-1kg

Bảo hành

 • Model: 1mg-1kg
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg

Bảo hành

 • Model: 1mg-2kg
 • Hãng: Accurate

Cân sàn 10 tấn - QA-10T giá rẻ

Bảo hành

 • Model: QA -10T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 10 tấn

Cân sàn 3 tấn - QA-3T giá rẻ

Bảo hành

 • Model: QA -3T
 • Hãng: HDF
 • Sai số: 3 tấn Copyright © by Tân Nam Phát Co.,Ltd - Website design and SEO service by SEOTech

0989.888.891 - 0918.322.668