sử dụng chung các file này của banner ở trên

Quả cân chuẩn nguyên bộ

Quả cân chuẩn nguyên bộ được Cty cân điện tử Tân Nam Phát nhập khẩu, phân phối, mua bán và bảo hành đầy đủ cho các sản phẩm Quả cân chuẩn nguyên bộ do Cty bán ra, điều này được đánh giá bởi Google Plus vào ngày August 2 2015 với điểm số 4.5 / 5.0

Quả cân cấp chính xác E2

Quả cân cấp chính xác E2  + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-500g
 • Hãng: Accurate

Quả cân cấp chính xác E2

Quả cân cấp chính xác E2  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Accurate

Bộ cân chuẩn E2

Bộ cân chuẩn E2  + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-100g
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-1kg

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-1kg  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-1kg
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg  + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 2000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-2kg
 • Hãng: Accurate

Bộ quả cân chuẩn F2- 1mg-20kg chuẩn Inox 304

Bộ quả cân chuẩn F2- 1mg-20kg chuẩn Inox 304 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 20000g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2 - 1mg-20kg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 20kg

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500mg inox 304

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500mg inox 304 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500mg chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2 - 1mg-500mg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 500g

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500g inox chống nhiễm từ

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500g inox chống nhiễm từ  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >6000,

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2 - 1mg-500g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 500g

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-200g bằng inox 304

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-200g bằng inox 304 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >6000,

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2 - 1mg-200g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 200g

Bộ quả chuẩn F2 - 1kg-5kg

Bộ quả chuẩn F2 - 1kg-5kg  Bộ quả chuẩn từ 1kg - 5kg chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2- 1kg-5kg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 5000g

Bộ quả F2 - 1mg-5kg

Bộ quả F2 - 1mg-5kg  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2- 1mg-5kg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 5000g

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-1000g

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-1000g  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >6000,

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2- 1mg-1000mg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 1000g

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500mg

Bộ quả cân chuẩn F2 - 1mg-500mg Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500mg chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F2- 1mg-500mg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 500mg

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-20kg

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-20kg  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 20000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F1 - 1mg-20.000g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 20kg

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-2000g

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-2000g  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 2000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F1 - 1mg-2000g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 2000g

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-5kg

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-5kg  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng

Bảo hành 18 tháng

 • Model: F1 - 1mg-5000g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 5000g

Quả cân chuẩn F1 - 1mg-200g

Quả cân chuẩn F1 - 1mg-200g  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 200g

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-1kg

Bộ quả cân chuẩn F1 - 1mg-1kg  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-1kg
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 1000g

Bộ quả cân F1 - 1mg-500g

Bộ quả cân F1 - 1mg-500g  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-500g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 500g

Bộ quả chuẩn F1 - 1mg-100g

Bộ quả chuẩn F1 - 1mg-100g  Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích

Bảo hành 18 tháng

 • Model: 1mg-500g
 • Hãng: Việt Nam
 • Sai số: 100g

Quả cân chuẩn Inox 304 100%, từ 1mg - 500mg

Quả cân chuẩn Inox 304 100%, từ 1mg - 500mg Mô tả : Quả cân chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm
Chức năng : kiểm tra, hiệu chuẩn tất cả các loại cân phòng thí nghiệm, sản xuất 
Model : 1mg - 500mg, chuẩn E1
Đơn giá : liên hệ để có mức giá

Bảo hành 24 tháng

 • Model: 1mg - 500mg, Chuẩn E1
 • Hãng: Fuyue
 • Sai số: 2kg - 5kg

1 2 »

Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng của công ty cân điện tử Tân Nam Phát

 

Quý khách hàng và các bạn có thể tham khảo thêm các danh mục sản phẩm cân điện tử khác của chúng tôi, ngoài dòng sản phẩm Quả cân chuẩn nguyên bộ chúng tôi còn có nhiều dòng sản phẩm khác nữa. Nếu quý khách hàng muốn tham khảo chi tiết thêm về Quả cân chuẩn nguyên bộ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0989.888.891 - 0918.322.668 hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây.

Xin cám ơn!

Bộ chỉ thị số cân điện tử

Loadcell FLINTEC

Loadcell ZEMIC

Loadcell KELI

Loadcell CURIOTEC

Quả cân chuẩn nguyên bộ

Quả cân chuẩn quả lẻ

Phụ kiện cân điện tử


Gửi yêu cầu Quả cân chuẩn nguyên bộ của bạn cho chúng tôi

Tên: *
Email: *
Điện thoại: *
Nội dung yêu cầu: *


Copyright © by Tân Nam Phát Co.,Ltd - Website design and SEO service by SEOTech

0989.888.891 - 0918.322.668